Hulpsessies voor het invullen van de belastingaangiften in 2013

DienstverleningEfficiëntie
Ook in 2013 organiseerde de FOD Financiën hulpsessies voor het invullen van de belastingaangiften. Die vonden plaats in de door gemeenten ter beschikking gestelde lokalen (onder andere OCMW’s en scholen) en in negentien winkelcentra.

Tussen 19 april en eind juni 2013 organiseerden de gemeenten 1.191 zitdagen op 451 locaties (zie tabel).

Enerzijds willen we met deze hulpsessies een maximale dienstverlening in de nabijheid van de burger blijven garanderen. Anderzijds willen we de middelen van de FOD Financiën zo efficiënt mogelijk blijven inzetten en dat ondanks de vermindering van ons personeelsbestand.

In de bewuste periode hebben ongeveer 980.000 burgers beroep gedaan op onze collega’s. Ofwel gingen ze naar de hulpsessies, ofwel naar een belastingkantoor in de buurt (die kantoren waren tijdens de maand juni langer open voor de burger, van 9 tot 15 uur). Onze ambtenaren dienden op die manier zowat 980.000 elektronische aangiften in waarvan:

  • 12% tijdens de hulpsessies
  • 88% in de belastingkantoren

 

Hulpsessies voor het invullen van de belastingaangiften in lokalen van de gemeenten: locaties en zitdagen

Directies Brussel I en II Antwerpen I en II Brugge Gent Hasselt Leuven Charleroi Arlon Luik Bergen Namen Totaal
Locaties 2010 16 131 71 81 28 74 55 25 85 8 22 596
2011 17 123 67 74 28 72 56 28 84 9 44 602
2012 24 121 63 79 28 59 51 27 80 16 47 595
2013 15 71 53 63 27 41 42 31 55 10 43 451
Aantal zitdagen 2010 459 239 131 156 70 92 101 35 107 14 27 1.431
2011 427 231 121 133 73 89 86 39 106 17 55 1.377
2012 471 226 104 132 68 76 84 38 100 24 65 1.388
2013 371 185 102 145 69 50 74 39 73 18 65 1.191
language: 
fr
language: 
fr