Home

 • Jaarverslag 2013 van de FOD Financiën
  De FOD Financiën wil zijn doeltreffendheid, efficiëntie en dienstverlening verbeteren tegen eind 2017. In 2013 heeft de FOD die strategische doelstellingen vertaald in verschillende projecten, waarover u meer kunt lezen in dit jaarverslag. We hebben de strategie van de FOD Financiën uitgetekend in...
 • Onze organisatie

  Hier vindt u de projecten die onze interne werking hebben helpen verbeteren en ook de gegevens over onze middelen.

 • Particulieren

  U vindt hier de projecten die onze doeltreffendheid, efficiëntie en dienstverlening voor de particulieren hebben helpen verbeteren.

 • Professionelen

  U vindt hier de projecten die onze doeltreffendheid, efficiëntie en dienstverlening voor de professionelen hebben helpen verbeteren.

 • Cijfers 2013

  U vindt hier de belangrijkste resultaten van onze activiteiten gedurende het jaar 2013, uitgedrukt in cijfers.

 • Regelgeving 2013

  U vindt hier de reglementering die wij tijdens het jaar 2013 hebben opgemaakt.

 • GRI

  U vindt hier de initiatieven die wij hebben genomen om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te waarborgen.