Carpooling in de FOD Financiën

GRI
Indicatoren EN26 en EN29 - Dagelijks gebruikt 43% van de ongeveer 26.000 medewerkers van de FOD Financiën de wagen om op het werk te geraken. Minder dan 4% van deze pendelaars doet aan carpooling. Uit een snelle berekening blijkt dat meer dan 10.000 medewerkers zich dagelijks in het dichte en verzadigde verkeersnet begeven. Dat is niet ecologisch, en tegelijk niet praktisch want in de gebouwen zijn er te weinig parkeerplaatsen.

In november 2012 hebben de diensten P&O en Duurzame Ontwikkeling een platform ‘FOD Financiën’ aangemaakt in ‘Carpoolplaza’, een grote databank voor carpooling.

Het was een mooi initiatief… Maar toch bleek het in 2013 geen succes te zijn: in december 2013 hebben slechts 89 medewerkers van de FOD Financiën zich op de website van Carpoolplaza geregistreerd, ondanks de berichten die in 2013 regelmatig zijn verschenen. Het is nu van belang om de redenen van dit gebrek aan succes op te sporen en in 2014 actie te ondernemen.

(GRI - Indicatoren EN26 en EN29)

language: 
fr
language: 
fr