Duurzame ontwikkeling: steeds minder papieren aangiftes

DienstverleningEfficiëntieGRI
Indicator EN26 - In 2013 streefde de FOD Financiën een vermindering van het aantal gedrukte belastingaangiftes na. Enerzijds dankzij de toename van het aantal verstuurde voorstellen van vereenvoudigde aangifte (VVA) (1.479.109 verstuurde VVA in 2013). Anderzijds dankzij de mogelijkheid voor de Tax-on-web-gebruikers om geen gedrukte aangifte meer te ontvangen.

Cijfers van de laatste twee jaren:

  • 3.872.126 gedrukte aangiftes (2012)
  • 3.575.300 gedrukte aangiftes (2013)

Het VVA is een vooraf ingevulde aangifte die alleen bestemd is voor bepaalde groepen belastingplichtigen waarvan de fiscale situatie in principe stabiel is (gepensioneerden, personen met een vervangingsinkomen …). De aangifte simuleert de berekening van hun belastingen op basis van de fiscale gegevens die de FOD Financiën kent. Dit VVA telt slechts vier pagina’s in plaats van de ongeveer 60 pagina's van de aangifte.

Bovendien werden delen 1 en 2 van de aangifte PB samengevoegd, zodat er slechts één A3-formulier moet worden gescand in plaats van twee. Zo moeten er ongeveer 380.000 scanbare formulieren minder worden geprint.

In 2013 hebben tot slot 394.715 belastingplichtigen ervoor gekozen om hun aanslagbiljet elektronisch te ontvangen via Zoomit, een systeem geïntegreerd in hun pc-banking. Door een wijziging in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevolge de wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling, is de juridische waarde van een elektronische en een papieren aangifte identiek. Daardoor wordt er sinds 25 oktober 2013 geen papieren aanslagbiljet meer verstuurd naar de belastingplichtigen die kiezen voor Zoomit.

(GRI - Indicator EN26)

language: 
fr
language: 
fr