24/24 douane: shiftwerking

Dienstverlening
In 2013 heeft de AAD&A 274 medewerkers aangeworven om in de havens en luchthavens in shiften te werken. Door shiftwerking in te voeren, zal de douane niet alleen tijdens de kantooruren actief zijn, maar van 6 uur tot 22 uur in de zeehavens en zelfs 24 uur op 24 in de luchthavens. Om dit te realiseren, werd een grote communicatiecampagne op poten gezet.

Gedaan met het concurrentienadeel voor de Belgische economie 

In de havens en luchthavens van onze buurlanden werkte de douane al op momenten die belangrijk waren voor haar klanten. Dat was een concurrentienadeel voor de Belgische economie. Daarom heeft de AAD&A beslist om te werken in twee of drie shiften. Daardoor kunnen goederen die ons land binnenkomen of buitengaan dag en nacht gecontroleerd worden en dat zonder extra kosten voor de klanten (asfchaffing van de kosten gelinkt aan de prestatie buiten de normale diensturen van de douane). Om dat te realiseren, had de AAD&A veel extra personeelsleden nodig. Enerzijds lanceerde ze een oproep bij de eigen personeelsleden om vrijwillig in te stappen in het shiftsysteem. Anderzijds keurde de federale regering een quota van 385 extra aan te werven medewerkers goed. Hiervan zijn er al 274 aangeworven.

Communicatiecampagne: verschillende kanalen

Om nieuwe douaniers aan te trekken, werd een grote communicatiecampagne op poten gezet. P&O en de AAD&A organiseerden infosessies en ‘werk-plek-leren’ in een aantal scholen die een zevende jaar veiligheidsberoepen aanbieden. Het doel was om de leerlingen van deze studierichting vertrouwd te maken met AAD&A als een mogelijke werkgever. De infosessies gaven een kijk op de selectieprocedure van Selor en de taken en bevoegdheden van AAD&A. Geïnteresseerde leerlingen konden nadien via het ‘werk-plek-leren’ de dagelijkse werkzaamheden van een douanier op het terrein volgen.

Ook werd er een rekruteringsfilm gemaakt die via allerlei kanalen werd verspreid zoals Facebook, LinkedIn, Twitter, Talentstroom, ATV, WTV, Ring TV, VDAB en Selor.

De Facebook-pagina van de FOD Financiën werd actief ingezet: de link naar de Selor-vacature, getuigenissen van douaniers, actiefoto’s en interessante weetjes over douanematerie kwamen aan bod.

De FOD Financiën nam deel aan jobbeurzen, maakte affiches, plaatste advertenties in het tijdschrift Vacature en in het dagblad Metro, publiceerde de vacature op VDAB, die een mailingcampagne deed naar werkzoekenden met het gevraagde profiel …

language: 
fr
language: 
fr