Het geregistreerd kassasysteem in de horecasector

EfficiëntieGRI
Indicator SO4 - Vanaf 1 januari 2015 is het gebruik van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector verplicht. Het koninklijk besluit van 30 december 2009 met de definitie en de voorwaarden waaraan zo’n geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen, werd aangepast. Dat laat de horeca-uitbaters toe zich bij de bevoegde dienst van de FOD Financiën te registreren als gebruikers van een geregistreerd kassasysteem (KB van 17 juni 2013 verschenen in het BS van 27 juin 2013).

De wet van 30 juli 2013 (BS van 28 augustus 2013) voert een certificatieprocedure in voor geregistreerde kassasystemen. Die procedure is verplicht voor iedere invoerder of fabrikant van kassasystemen en fiscale datamodules die in België op de markt worden gebracht. Op die manier wordt verzekerd dat de verkochte en geplaatste geregistreerde kassasystemen aan de opgelegde technische vereisten zullen beantwoorden.

Ter herrinering: de invoering van een geregistreerd kassasysteem werd genomen in samenspraak met de sector om de strijd aan te gaan tegen de fraude. Dit na een btw-verlaging van 21% naar 12% op restaurant- en cateringdiensten ingevoerd vanaf 01.01.2010.

(GRI - Indicator SO4)

language: 
fr
language: 
fr